روند ارسال

 

 

روند ارسال محصولات در تهران با پیک  بوده و در شهرهای دیگر ، پس از ثبت سفارش و انجام مراحل پرداخت با پست به دست شما میرسد. کالا و سفارش شما ، در کمترین زمان ممکن بدست تان رسیده و شما با تماس با پشتیبانی مروامزون میتوانید در جریان مراحل انجام کار قرار بگیرید.